MODEL WSPÓŁPRACY

Podejmujemy się realizacji na każdym etapie rozwoju działań

marketingowych, jednak najczęściej stosujemy nasz autorski model współpracy:

 • 1. AUDYT

  Na wstępie przeprowadzamy analizę Twoich działań marketingowych pod względem mocnych i słabych stron, zagrożeń oraz szans na rozwój.

 • 2. INNOWACJA

  Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy o Twojej firmie przeanalizujemy pomysły na dalszy rozwój jej sprzedaży.

 • 3. PREZENTACJA

  Zaprezentujemy możliwe pomysły do zrealizowania wraz z określeniem budżetu i harmonogramu poszczególnych realizacji.

 • 4. REALIZACJA

  Wraz z naszym zespołem specjalistów oraz sprawdzonych podwykonawców podejmujemy się realizacji zatwierdzonych pomysłów.

 • 5. AUDYT

  Przeprowadzamy analizę skuteczności naszych działań i prezentujemy wyniki oraz rekomendację dalszych kroków.